Scripts

Double.net feed (EPI) reader 1.0

Med det här programmet kan du hämta hem trackingdata för användargrupper och lagra dessa i egen databas. Det är även möjligt att visa data på ett smidigt sätt.

Jag har bloggat om detta i en separat och mer beskrivande bloggpost.

Konfigurera en feed hos Double.net så här:

 1. Logga in på Double.net
 2. Gå till Inställningar -> Feeds
 3. Bocka för (aktivera) “Rapport över Användar-grupper”
 4. Klicka på “Skapa annonskod”
 5. Kopiera/spara nyckeln och ditt affiliateID

Installera så här:

 1. Packa upp filen på en webbserver
 2. Skapa en databas med strukturen specificerad i toppen i källkoden i filen index.php
 3. Uppdatera filen index.php med uppgifter för din feed hos Double.net (nyckel, affiliateID)
 4. Uppdatera filen index.php med uppgifter för att ansluta till databasen (hostname, användarnamn, lösenord, databasnamn)

Domain Manager 0.2

Script i PHP/MySQL som hjälper till att hålla stenkoll på domänportföljen. I den här versionen nyttjas PHP-funktionen fsockopen för att ansluta till whois-servrar och hämta domänernas expiry date. För att stänga av den automatiska funktionen kan man ändra i filen inc/abstop.inc.php och där låta funktionen allow_whois() alltid returnera false. Då får man mata in datumet manuellt vid uppläggning och redigering av domäner.

För olika toppdomäner kan man behöva lägga in regular expressions i filen inc/whois.inc.php som motsvarar det som whois-servern returnerar. I den här versionen fungerar i alla fall .net, .com, .se, .nu, .info, .biz och .org. Vill man lägga in domäner under andra toppdomäner än dessa får man lägga in fler regular expressions eller stänga av whois-funktionen.

Installera så här:

 1. Packa upp filen på en webbserver
 2. Skapa en databas och fyll den med strukturen och datan från db.sql
 3. Fyll på i databasen med ytterligare registrars eller toppdomäner som passar för dina domäner
 4. Uppdatera filen config.inc.php med uppgifterna för att ansluta till databasen
 5. Nu ska alt vara klart och det är bara att börja hantera domäner